Bezoek is voor ouderen geen luxe maar een noodzaak

Groen Kortrijk is bezorgd omtrent de stijgende cijfers inzake besmettingen, alsook over de toegenomen werklast die op ons zorgpersoneel rust.
Het herhalen van de maatregelen zoals in de eerste lockdown baart ons echter nog meer zorgen.
We kunnen begrijpen dat het stadsbestuur de 3 WZC in Kortrijk, waar 15 besmettingen onder het personeel werden vastgesteld, tijdelijk sluit. Maar voor de bewoners moet er perspectief zijn.
Groen Kortrijk gaat ervan uit dat deze korte periode dient om enerzijds de situatie juist en concreet in beeld te brengen en anderzijds om zich te herorganiseren zodat bezoeken opnieuw kunnen.
Als Groen Kortrijk willen we het bezoek maximaal vrijwaren in het belang van het psychosociaal welbevinden van de bewoners, hun familie en ook het personeel.
Björn Rzoska, voorzitter van de coronacommissie in het Vlaams parlement en fractieleider voor Groen, verwijst daarbij naar de kamerbreed goedgekeurde resolutie die duidelijk stelt dat er moet gestreefd worden naar minstens 1 contact per persoon per week.

Type: Persbericht
Naam: David Wemel
Organisatie: Groen Kortrijk
Adres:
Stad:
Telefoon: 0479685322