BOLWERK TUIN: 3.855 M² BRAAKLIGGEND TERREIN WORDT ECOLOGISCHE TUIN

De culturele vrijhaven Bolwerk versterkt zijn aanbod als creatieve en innovatieve hotspot met de ontwikkeling van de Bolwerk Tuin. Het terrein wordt een parkzone met de integratie van diverse ecologische technieken. De tuin moet op termijn een groene hefboom worden om de omliggende industriezone meer biodivers te maken.

Bolwerk en de stad nodigen je graag uit op woensdag 4 december om 11u voor een stand van zaken ter plekke (Spinnerijstraat 105, Kortrijk).

Aanwezigen krijgen de volledige perstekst mee.
Niet-aanwezigen kunnen de perstekst opvragen.

ps. Breng uw botten mee :)

Type: Persuitnodiging
Naam: Ruben Benoit
Organisatie: Bolwerk
Adres: Spinnerijstraat 105
Stad: 8500 Kortrijk
Telefoon: 0495 783599