Corona herstelplan << Solidair Zwevegem <<

In het kader van ‘solidair Zwevegem’ hebben inwoners meegedacht over de uitwerking van maatregelen waarvoor het noodfonds van 500.000 euro kan gebruikt worden. In tijden van uitzonderlijke crisis komt solidariteit bovendrijven. Crisismaatregelen vragen ook politieke gezondheid, los van alle politieke gezindheid. Met veel enthousiasme is dan ook de Coronawerkgroep – met deelnemers uit alle politieke fracties – twee keer bijeengekomen om de concrete invulling van het coronanoodfonds te bepalen en waarbij ook unanieme eensgezindheid heerst. De inhoud wordt nu verder verfijnd en uitgewerkt.

Op een corona-waardige persconferentie op maandag 25 mei om 18 u. in de raadszaal van het Gemeentepunt wordt de concrete inhoud van het corona herstelplan << Solidair Zwevegem << uit de doeken gedaan. De volledige werkgroep zal aanwezig zijn, minstens 1 vertegenwoordiger per fractie.. Daarna, om 19 u., start de gemeenteraad waaraan de raadsleden online deelnemen.

Gelieve je aanwezig op deze persconferentie te melden: communicatie@zwevegem.be of 056 76 55 53.

Namens de werkgroep,
Marc Doutreluingne, burgemeester (Lijst Burgemeester)
Isabelle Degezelle (CD&V)
Marc Claeys (sp.a)
Yves De Bosscher (Groen)
Wim Monteyne (N-VA)
Antoon Vanassche (Zwevegem Vooruit)

Type: Persbericht
Naam: Dienst communicatie Zwevegem
Organisatie: Gemeentebestuur Zwevegem
Adres: Blokkestraat 29
Stad: Zwevegem
Telefoon: 056 76 55 67