Gedichtendag met René De Clercq (Deerlijk)

Gedichtendag

30 januari 2020

Op Gedichtendag, dit jaar op 30 januari, vind je in de scholen, bibliotheek, gemeentediensten en enkele winkels gratis posters met het gedicht 'Voor ‘t kantkussen' van René De Clercq. Het René De Clercqgenootschap biedt je dit gedicht op poster gratis aan.

Elk jaar ter gelegenheid van Gedichtendag kan je een poster met gedicht van René De Clercq meenemen in d’Iefte, de bibliotheek, Dienst Erfgoed, alsook in enkele centrumwinkels o.a. bij bakker Hanssens, Molen De Clercq, en in Sint-Lodewijk bij boekhandel Etiket, SPAR Sint-Lodewijk . Ook krijgen alle scholen een affiche voor elke klas. Niet te lang wachten, de voorraad kan snel uitgeput zijn.

VOOR 'T KANTKUSSEN
Losjes, losjes, losjes,
Vliegen doen de klosjes,
Van den éénen kant,
Naar den ándren kant.
Vrouwkens komen vragen:
Wie zal dat kantje dragen?
Het liefste kind, het Koningskind,
Het liefste kind van 't land!

Zachtjes, zachtjes, zachtjes,
Reizen ons gedachtjes,
Van den éénen kant,
Naar den ándren kant.
Kan er iemand peizen,
Waar die gedachtjes reizen?
Naar 't liefste kind, naar 't Koningskind,
Naar 't liefste kind van 't land!

Losjes, losjes, losjes,
Kinders gaan als klosjes,
Van den éénen kant,
Naar den ándren kant.
Kinderkens der armen,
Wie reikt er u zijn armen?
Het liefste kind, het Koningskind,
Het liefste kind van 't land!
Gedichtendag 30 januari 2020, gedicht van René De Clercq (1877-1932)
gratis aangeboden door het René De Clercqgenootschap Deerlijk
www.renedeclercq.be

Type: Persbericht
Naam: Dienst Lokaal Erfgoed iov René De Clercqgenootschap vzw
Adres: Harelbekestraat 27
Stad: 8540 Deerlijk
Telefoon: 056728670