Geluidsoverlast Stasegem

Nu geluidsoverlast en fijn stof in onze omgeving weer actueel is door de snelheidsverlaging vanaf 1 maart op de R8 en NIET op de E17 ter hoogte van Stasegem en Kortrijk Oost is het aangewezen om onderstaande nogmaals publiekelijk te maken.

Al 30 – 40 jaren kampt heel Stasegem met ernstige geluidsoverlast van de E17 en het wordt steeds maar erger. Metingen wijzen uit dat de norm van 50 decibel dag in dag uit op sommige plaatsen overschreden wordt tot 70 - 80 dB. Dit is voor de bewoners van Stasegem niet langer houdbaar.

Na aandringen bij het vorig ministerie mobiliteit van minister Crevits werd ingegaan op de vraag om een geluidsdammen aan te leggen zowel langs de Zuid als langs de Noord kant.
Uit eindelijk werd er één gronddam aangelegd langs de Noord kant die de overlast bij bepaalde windrichtingen slechts met enkele decibels vermindert.
Dit betekent dat zowel Noord en Zuid Stasegem met ernstige overlast blijft zitten. Rustig vertoeven in de tuin kan niet, momenten binnenshuis zonder het geronk van de E17, zelfs met gesloten ramen zijn er niet, de slaap vinden is niet evident, ’s nachts wakker schieten door een klap op de E17 is regelmaat, het voorbijrazen van hulp interventiewagens met loeiende sirenes is schering en inslag de slaap terug vinden na dergelijke toestanden is uitgesloten. Zelfs de verkoop van een woning aan een normale prijs is moeilijk zo niet onmogelijk geworden.

De kritieke plaatsen zijn namelijk de E17-brug over het kanaal Bossuit-Kortrijk die een geluidsbom is en verder oostwaarts kant Zuid, zelfs in het natuurdomein “de Gavers” die een oase van rust voor mens en dier zou moeten zijn is het geraas op de autosnelweg zeer storend.

Destijds werd door AWV beloofd dat na de aanleg van de 2 geluidsdammen (Zuid Keizershoek en Noord Stasegemdorp) opnieuw metingen zouden uitgevoerd worden. Aangezien de aanleg van de dam Zuid nu al jaren, om welke reden dan ook door de diensten van Minister Ben Weydts, op de lange baan geschoven wordt en dus nieuwe metingen uitblijven wordt het hoogtijd dat er iets gebeurt want studies wijzen uit dat de gezondheid van de burgers er sterk onder lijdt. Een antwoord op onze vraag aan het AWV waarom de aanleg van de 2de dam zolang uitblijft en wanneer de werken zullen starten krijgen wij niet. Waarom is men zo karig desbetreffende informatie?

Het is aan de bevoegde instanties (kabinet mobiliteit, Agentschap Wegen Verkeer) om oplossingen uit te werken die doeltreffend zijn, er is namelijk een Europese richtlijn die voor Vlaanderen omgezet in de VLAREM-regelgeving om geluidsoverlast aan te pakken niet alleen omdat het storend is maar vooral omdat het slecht is voor de volksgezondheid.
In overleg met de Harelbeekse schepen Tijs Naert wil het stadsbestuur mee ijveren om dit probleem aan te pakken.

De eerste petitie tegen geluidsoverlast in Stasegem dateert van 1996 (22 jaar - vorige eeuw) waarom moet het zolang duren vooraleer aandacht geschonken wordt aan de problemen van de burger??? Op andere plaatsen in ons land en in de buurlanden kan het blijkbaar veel vlugger.

Het is dan ook niet uitgesloten dat in de nabije toekomst actie ondernomen wordt om andermaal aandacht te eisen voor deze problematiek!

Milieuzaken Stasegem

Type: Persbericht
Naam: Marc Vercruysse
Organisatie: Milieuzaken Stasegem
Adres: klinkaardstraat 32
Stad: Harelbeke
Telefoon: 0471245311
Bijlagen: persbericht.pdf