Gewestelijke oplossing voor Moen en Heestert

Het zwaar vrachtverkeer in de kernen van de deelgemeenten Moen en Heestert is reeds vele jaren een doorn in het oog van de inwoners. Het zorgt voor verkeersonveiligheid en de verkeersdrukte is zwaar belastend voor het dagelijks leven.

Na jaren zwoegen voor een lokale oplossing heeft het Vlaams Gewest op de unanieme vraag van de gemeenteraad van Zwevegem het principe aanvaard van een bovenlokale oplossing door het tracé van de N8 om te buigen vanaf de Keiberg. Dit vergde maandenlange voorbereiding waarin de burgemeesters van Zwevegem en Avelgem een belangrijk aandeel hadden, want ook het centrum van Avelgem zal hierdoor ontlast worden.

Vandaag is het dus D-day met de opstart van een gewestelijk RUP en de officiële mededeling van het initiatief in de Vlaamse Regering.

Op gezamenlijk voorstel van de ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters werd dus beslist om een gewestelijk RUP op te maken voor een alternatieve verbinding tussen Zwevegem-Knokke en de N353 (Avelgem). Het departement Omgeving zal een geïntegreerd planningsproces voorzien waarin de optimale situering van de N8 zal worden vastgelegd en waarmee de leefbaarheid in de dorpskernen sterk zal verbeterd worden. Uiteraard wordt ook de impact op het mooie landschap alsook op de natuur en op de landbouw mee in rekening gebracht. Een betere en efficiëntere ontsluiting van het bedrijventerrein Moen-Trekweg/Imog-site behoort ook tot de doelstellingen.

Tenslotte stellen de beide burgemeesters in koor dat het eveneens financieel een ganse opluchting betekent. De oplossing wordt (met bekwame spoed!) gerealiseerd op kosten van het Vlaams Gewest!

Type: Persbericht
Naam: Dienst communicatie Zwevegem
Adres: Blokkestraat 29
Stad: 8554 Zwevegem
Telefoon: 056765540