Herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwevegem dateert reeds van 2004 en is bijgevolg 15 jaar oud.

Bepaalde ruimtelijke bestemmingen zijn achterhaald of voorbijgestreefd terwijl er ondertussen ook andere noden en ook nieuwe maatschappelijke doelstellingen zijn ontstaan, o.a. de klimaatdoelstellingen.

De Vlaamse Regering is bezig met de opmaak van een beleidsplan ‘Ruimte Vlaanderen’.
Nadat dit beleidsplan op Vlaams niveau zal zijn goedgekeurd, zijn ook de gemeenten aan zet.
Zwevegem wil hierop voorbereid zijn en nu reeds starten met het voorbereidend werk.

Dit nieuw beleidsplan zet in op strategische doelstellingen:
1. Het vrijwaren van de open ruimte
2. Kwalitatieve kernen om in te wonen
3. Ruimte voor nieuwe lokale en regionale bedrijvigheid

Naast het uitwerken van een ruimtelijk beleid voor de toekomst stellen zich nu reeds een aantal dringende problemen o.a. ivm. de zonevreemde bedrijvigheid waarvan de regularisatie zich opdringt.
In bijlage een uittreksel van de beslissing van het schepencollege dd. 30 april 2019 met de verdere uitleg ter zake.

Zwevegem, 16.05.2019

Marc Doutreluingne
Burgemeester

Type: Persbericht
Naam: Doutreluingne Marc
Organisatie: Lokaal bestuur
Adres: Blokkestraat 29
Stad: Zwevegem
Telefoon: 056 76 55 67