KANAPEE FESTIVAL

KANAPEE FESTIVAL LANGS HET KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

Het KANAPEE Festival is het sluitstuk van het project KANAPEE. KANAPEE werd bedacht door Bolwerk op vraag van Stadlandschap Leie Schelde.

Via het Stadlandschap Leie en Schelde werkt de Provincie West-Vlaanderen samen met de gemeentebesturen en in overleg met de natuur-, landbouw- en toeristische sector aan een (be)leefbaar landschap in de regio. Aanleg en beheer van kleine landschapselementen, soortbeschermingsacties, aanbieden van workshops, evenementen, fiets- en wandellussen, brochures … Met het project KANAPEE wil de provincie West-Vlaanderen haar visie rond de kanaaldorpen met een groene verbinding naar het kanaal in de praktijk brengen.

KANAPE bestaat uit 2 luiken: in juli nodigde Bolwerk de inwoners van Moen, Knokke en Bossuit uit om de groen-blauwe plekken in hun dorp te beleven en mee vorm te geven. Het artistiek collectief nam de buurt op sleeptouw. Per locatie werd gewerkt rond een bepaald thema: auberge espagnol (tuin van de pastoriewoning, Bossuit), racen (Milleniumpark, Moen) en indianen (Lettenhofpark, Knokke).

Op 12 augustus kan het brede publiek de locaties én de bouwsels gaan ontdekken. Er is op zondag ook een extra programma in elkaar gebokst. Maak dolle sprongen in de playscape van Den Draad, bouw samen met Das Kunst vzw een meccano sculptuur, maak kennis met een gekke mammoet, ontdek de kneepjes van de bushcraft-kunst, laat je vervoeren door het Kanapee-treintje of geniet van een zomers concertje.

Alle info via www.komkanaperen.be

Type: Persbericht
Naam: Ruben Benoit
Organisatie: Bolwerk
Adres: Spinnerijstraat, 105
Stad: Kortrijk
Telefoon: +32495783599