N-VA Avelgem vraagt verlenging parkeer-maatregelingen om Avelgemse middenstand te steunen.

N-VA Avelgem nam kennis van het feit dat op het correct plaatsen van de parkeerschijf bij het parkeren in de blauwe zones binnen onze gemeente opnieuw controles uitgevoerd worden sedert 11 mei, en parkeerwachters dus opnieuw opduiken in de Avelgemse straten.

N-VA Avelgem betreurt dit ten stelligste. Uitgerekend op 11 mei, de dag dat de winkels in het kader van de versoepeling van de covid-19-maatregelen, de deuren opnieuw mochten openen, gebeuren dus opnieuw controles op het correct parkeren, met als gevolg dat er opnieuw retributies worden uitgeschreven bij vaststelling van inbreuken op de parkeerreglementering.

De meeste van onze handelaars hebben veel omzetverlies geleden, en er moet dan ook alles aan gedaan worden om mensen ertoe aan te zetten om lokaal te kopen.

N-VA Avelgem wenst dan ook dat de opschorting van de controles, en dus het niet uitschrijven van parkeerboetes, zoals het geval was tijdens de periode van lockdown, minstens gehandhaafd blijft tot en met de zomervakantie, waarna er een evaluatie kan plaatsvinden.

Een duidelijke communicatie naar de inwoners toe is bovendien meer dan wenselijk!

Het steunen van onze lokale economie moet nu absolute voorrang krijgen en alle kleine beetjes kunnen daarbij helpen!

Type: Persbericht
Naam: Jan Pille
Organisatie: N-VA Avelgem
Adres: Bleekveld 11
Stad: 8580 Avelgem
Telefoon: 0474-714462