N-VA stelt toekomstvisie begraafplaatsen voor

ZWEVEGEM – Een toekomst als stille parken. Zo stelt N-VA Zwevegem zich de toekomst voor van die begraafplaatsen die op termijn vervangen worden door de begraafplaats Lettenhofpark. Bovendien moet het onderhoud op de bestaande begraafplaatsen het jaar rond beter, vinden gemeenteraadslid Johan Rollez en N-VA-bestuurslid Arthur Buckens.

De werken aan de toekomstige begraafplaats Lettenhofpark vorderen gestaag. Op termijn wordt dit de hoofdbegraafplaats voor het centrum van Zwevegem. Dit doet ons natuurlijk nadenken over de begraafplaatsen die met de tijd een andere bestemming (Zwevegem Centrum, Knokke en Kappaert) moeten krijgen. Voor ons is het duidelijk: door ze te laten evolueren naar stille parken kunnen we de oude functie van deze begraafplaatsen blijven respecteren.

Toekomst als stille parken

N-VA Zwevegem pleit voor een toekomst van deze begraafplaatsen als stille parken (Zwevegem Centrum, Knokke en Kappaert). Dit sluit aan bij hun huidige functie en respecteert de overledenen die er begraven werden. De nabestaanden van concessies die afgesloten werden voor de ingebruikname van de nieuwe begraafplaats moeten hierbij steeds de kans krijgen om deze te verlengen onder dezelfde voorwaarden zoals deze momenteel gelden. “We denken ook aan gedenkpunten per begraafplaats, waar het voor de nabestaanden van verwijderde graven mogelijk blijft om even stil te staan en een bloemetje te plaatsen. De gedenkplaats kan ook een opportuniteit bieden om meer kunst in de Zwevegemse openbare ruimte te brengen. Voldoende rustbanken en een goede toegankelijkheid zijn uiteraard ook onmisbaar”, aldus Arthur Buckens. “Er blijft in die parken zeker ook plaats voor erfgoedkundig waardevolle graven, met een opvallende architectuur of geschiedenis. Om die waardevolle graven te onderhouden, pleiten we voor een systeem van peters en meters, waarbij Zwevegemse inwoners, verenigingen of bedrijven de zorg voor een of meerdere graven op zich nemen”, zo vult Johan Rollez aan.

En de deelgemeenten?

De nieuwe begraafplaats zal niet alle bestaande vervangen. De begraafplaatsen in de deelgemeenten blijven. N-VA Zwevegem pleit vanzelfsprekend ook daar voor nette begraafplaatsen, met frequent groenonderhoud. “Ook de blijvende begraafplaatsen moeten als het ware een stille parkfunctie krijgen, met veel aandacht voor groenbeheer. Extensief groenonderhoud op begraafplaatsen kan, maar op weloverwogen plaatsen, en zeker niet overal. Vervallen concessies moeten ook hier geleidelijk geruimd worden, waarbij verwaarloosde graven eerst verdwijnen”, zo stelt Arthur Buckens.

Onderhoud als wederzijds engagement

“Graven die bijna volledig overgroeid zijn, beplanting die woekert ... Neen, onze begraafplaatsen bieden geen al te goede eerste indruk. Dat moet beter, uit respect voor onze doden én voor de Zwevegemnaars die de graven van hun overleden geliefden wél onderhouden”. Het probleem is niet beperkt tot één begraafplaats. “Op alle Zwevegemse begraafplaatsen vinden we dergelijke wantoestanden terug. Onze begraafplaatsen netjes houden moet een wederzijds engagement worden. Enerzijds nemen nabestaanden het onderhoud van de graven voor hun rekening, anderzijds engageert de gemeente zich om de omgeving rondom en tussen de graven netjes te houden. De gemeente moet er ook over waken dat concessiehouders hun verantwoordelijkheid nemen”, zo besluit Johan Rollez.

Type: Persbericht
Naam: N-VA Zwevegem
Organisatie: N-VA Zwevegem
Adres:
Stad:
Telefoon: 0477 28 93 92