Natuurgebied Le Vivier in Escanaffles wordt groter en viert feest

Vorig jaar kochten we met Natuurpunt in Escanaffles 4 ha zeer waardevolle hooilanden aan. Dit moerasgebied ligt aan de overkant van de Schelde in Wallonië, het is een natuurparel met echte koekoeksbloem en zeldzame planten zoals wilde bertram en pijptorkruid, een thuis voor cetti’s zanger, blauwborst en moerassprinkhaan.

Natuurpunt Avelgem, Zwevegem en Natuur.koepel vzw werken voor de realisatie van dit project intens samen met enkele Waalse natuurverenigingen (Ardennes & Gaume, Cercles naturalistes Belges) en de gemeente Celles.

Amper 1 jaar later konden we onlangs het gebied uitbreiden met een aangrenzend moerasgebied (oud gekapt populierenbos) van 2,5 ha. Dit gebied moet op zeer korte tijd evolueren naar een fraai rietland met een interessante natte zone met o.a.dotterbloem. We dromen in elk geval reeds van een broedgeval van de bruine kiekendief, een soort die
nu al regelmatig langskomt.

Net zoals voor de eerste aankoop staan we voor een serieuze financiële inspanning want voor een aankoop in Wallonië moeten we kopen zonder subsidies. De financies van de eerste aankoop in 2018 zijn door de vele giften en grote inspanningen nu al rond, maar we moeten nu op zoek gaan naar een bijkomende 45.000 euro. We hopen dus dat onze
donateurs dit mooi project opnieuw willen ondersteunen. Ook onze Waalse collega’s van Ardennes et Gaume zoeken op hun beurt middelen via hun eigen kanalen.

Op zondag 19 mei stellen we “Le Vivier” voor aan jullie en het grote publiek. Een ideale gelegenheid om een stukje onbekend Wallonië te ontdekken!

PROGRAMMA FEEST “LE VIVIER” - ZONDAG 19 MEI
11.00 uur: voorstelling van het project door de verschillende partners
12 uur: receptie met “verre d’amitié” voor de aanwezigen
Vanaf 13 uur: doorlopend begeleide natuurwandelingen met gids - duur: max 1 uur (uitleg in nederlands of frans). Verder wandelcircuit van 8 km, natuurinfostands, animatie voor kinderen, drankje en een hapje.
Afspraakplaats: Rue du Vivier - Escanaffles.
Contact: Pol Wannyn - polwannyn@skynet.be - 0497/455299

Welgekomen steun voor het aankoopproject kan door storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen met vermelding project 5590 Le Vivier. Fiscaal attest vanaf 40 euro.

Type: Persbericht
Naam: Hans Vermeersch
Organisatie: Natuur.koepel vzw
Adres:
Stad:
Telefoon: 056362804