OCMW-raad 17 december 2018

De voorzitter verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Waregem voor de eerste maal in zitting te vergaderen in de vergaderzaal 5e verdieping van De Meers op:

maandag 17 december 2018 om 19.00 uur
Agenda:

openbare zitting

1. mededelingen

2. goedkeuren beleidsnota 2019

3. OCMW Waregem: vaststellen budget 2019

4. Lokaal Opvang Initiatief: aanpassen reglement

5. opdracht voor het leveren van warmhoudboxen en
heftafels voor maaltijdbezorging - gunning

6. opdracht voor het leveren van vuilniszakken voor
diverse OCMW-instellingen - gunning

7. opdracht voor het verzorgen van de
nieuwjaarsreceptie van stad Waregem en OCMW
Waregem - kennisgeving gunning en goedkeuring

8. opdracht aanpassen telefooncentrale
welzijnshuis: vaststellen plaatsingsprocedure

9. vragen

10. goedkeuren verslag zitting 26 november 2018

geheime zitting

11. aktename algemeen deel verslag: bijzonder comité
ouderenzorg 6 november 2018

12. aktename algemeen deel verslag: bijzonder comité
sociale dienst 13 november 2018

13. goedkeuren punten personeel

14. goedkeuren verslag zitting 17 december 2018

(get.) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get.) Joost Kerkhove
Voorzitter

Type: Persuitnodiging
Naam: Isabel Hondekyn
Organisatie: OCMW Waregem
Adres: Schakelstraat 41
Stad: 8790 Waregem
Telefoon: 056 62 98 41
Fax: 056 62 99 11