OCMW-RAADSZITTING WAREGEM 22 januari 2018

Geachte

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van DE RAAD, die zal plaats hebben in de vergaderzaal van het OCMW 5e verdieping van De Meers op maandag 22 januari a.s. om 19.00u.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Lezing en goedkeuring verslag openbare
raadszitting van 18 december 2017
2. Werken, leveringen en diensten
3. Vragen en mededelingen

Geheime zitting

1. Lezing en goedkeuring verslag geheime raadszitting
van 18 december 2017
Aktename algemeen deel verslagen:
 Bijzonder Comité Ouderenzorg 5 december 2017
 Bijzonder Comité Sociale Dienst 12 december 2017

2. Personeel
3. Vragen en mededelingen

Met vriendelijke groeten

Bruno De Backer Joost Kerkhove
secretaris voorzitter

Type: Persuitnodiging
Naam: Isabel Hondekyn
Organisatie: OCMW Waregem
Adres: Schakelstraat 41
Stad: 8790 Waregem
Telefoon: 056 62 98 41
Fax: 056 62 99 11