Payoke spreekt over tienerpooiers en Loverboys en 30 jaar werking

Payoke komt spreken

Donderdag 09 mei 2019 om 19.00 u

Patsy Sörensen, stichtster, en Klaus Vanhoutte, directeur, zullen spreken over hun werking 30 jaar geleden en deze van vandaag.
Vandaag, waar de problematiek van de tienerpooiers/loverboys in de picture staat. Die problematiek is echt schrijnend. Kwetsbare jongeren worden gelokt, gebruikt, misbruikt en mishandeld. Dit met het doel: geld en macht. Slachtoffers worden zowel fysisch als psychisch onder druk gezet. Dit is een zaak waar we heel alert moeten bij zijn. De voordracht is dan ook bedoeld voor alle spelers op dit terrein, aan de ‘deze’ kant van de materie: ouders, familie, vrienden, leerkrachten, hulpverleners en ook de jongeren zelf. We moeten de ernst van het probleem zien. We moeten de signalen kunnen herkennen. We moeten ook de hulpverleningskanalen kennen. We moeten ‘signaleren/ingrijpen’ indien nodig.
Mevr. Sörensen zal één en ander historisch schetsen en vervolgens zal Klaus Vanhoutte het hebben over de evolutie van de laatste paar jaar, met in het bijzonder de problematiek van de “tienerpooiers of loverboys”. Ook de Nigeriaanse slachtoffers zullen ze bespreken.
Het internationale belang en de impact van de organisatie wordt ook naar voor gebracht. Weinigen weten dat Payoke een bijzonder belangrijke speler is op het internationale plan, Europees en ver daar buiten, wat de strijd tegen mensenhandel betreft. Die mensenhandel gaat ook over de grenzen heen.
PAYOKE is een erkend opvang – en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden. Dit maatschappelijk doel proberen zij te bereiken door empowerment, samenwerking en sensibilisering. Slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen, mannen en kinderen die geworven worden met het oog op uitbuiting in de prostitutie, economische exploitatie, bedelarij, gedwongen worden tot plegen van criminele feiten en orgaanhandel.

Na meer dan 30 jaar werken blijkt dat de inzet van Payoke nog altijd van groot belang is. De uitbuiting is nog bij lange niet uitgeroeid. Dit wordt een boeiend maar ook beklijvend betoog.
Praktisch:
Datum: donderdag 09/05/2019 om 19.00 u
Plaats: Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk.
Doelpubliek: ouders, leerkrachten, scholen, hulpverleners, jongeren zelf…
Inschrijven: graag uw komst melden via hv.kortrijk@skynet.be of 0486/312897.
Inkom: gratis
Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk
Meer info: www.vcmozaiek.be

Type: Persbericht
Naam: Humanistisch Verbond Kortrijk
Organisatie: Humanistisch Verbond Kortrijk
Adres: Overleiestraat 15a
Stad: 8500 Kortrijk
Telefoon: 0486/312897