PERSBERICHT - Alcatraz: “Eigen VIP-ticket eerst!”

Persbericht 2018 - 2024 nr. 20 - maandag 12 augustus 2019
Aantal publicaties: HLN: 6/19 - NB: 5/19 - KW: 4/19 - WTV: 1/19

ALCATRAZ: “EIGEN VIP-TICKET EERST!”

Wouter Vermeersch: “Het Kortrijks college van burgemeester en schepenen trakteerde zichzelf op duizenden euro’s aan combi-tickets en VIP-behandelingen voor Alcatraz. Duidelijke deontologische regels dringen zich op. En waarom verloten we in de toekomst hun tickets niet onder onze inwoners?”

Vlaams Belang staat achter het Alcatraz-festival. Net daarom is het belangrijk dat de samenwerking tussen de organisatoren en de Kortrijkse burgemeester en schepenen transparant en objectief verloopt. In een bezwaarschrift wijzen geplaagde buurtbewoners erop dat het stadsbestuur van Kortrijk zichzelf duizenden euro’s aan combi-tickets en VIP-behandelingen toekent. Door dergelijke schaamteloze zelfbediening ontstaat minstens een zweem van partijdigheid. Vlaams Belang vraagt een aanpassing van de deontologische code van de stad en een lotingsysteem van tickets onder inwoners.

Dat Vlaams Belang Alcatraz steunt, is voor de bezoekers van het festival ondertussen wel duidelijk. Verschillende politieke kopstukken en parlementsleden bezochten het festival, waaronder Vlaams fractieleider en onderhandelaar Chris Janssens, federaal commissievoorzitter Ortwin Depoortere, senator Bob De Brabandere en Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Roeselare). Net omdat Vlaams Belang het festival steunt, vindt de partij het belangrijk dat vergunningen, overeenkomsten en reglementen correct worden toegekend en nageleefd in het belang van de buurt, de festivalbezoekers en de organisatie.

Het Vlaams Belang en de andere Kortrijkse politieke partijen kregen op maandag 12 augustus 2019 het ‘Bezwaar Alcatraz 2019’ van de buurtbewoners toegestuurd. De bewoners wijzen op de veelvuldige evenementen die de leefbaarheid van hun woonwijk belasten met parkeerdruk, onbereikbaarheid, zwerfvuil en geluidsoverlast. Maar de buurt wijst ook op een stuitend artikel in de gebruikersovereenkomst:
“Partij (n.v.d.r. Alcatraz) enerzijds verbindt er zich toe om 30 combitickets gratis ter beschikking te stellen van partij (n.v.d.r. Stadsbestuur Kortrijk) anderzijds. Daarnaast dient partij enerzijds wanneer VIP-handling georganiseerd wordt een tiental VIP-plaatsen te voorzien voor de partij anderzijds. Bij dit evenement dient het volledige College voor Burgemeester en Schepen uitgenodigd te worden tot de VIP-handling.”
De buurtbewoners schrijven hierover: “Het Stadbestuur nodigt zichzelf uit, eist en dwingt voordelen af (…) voor een totaalplaatje van 7125 euro. We houden dan nog geen rekening met Combi VIP tickets aan € 299,50 voor drie dagen. Die afgedwongen gunsten komen dus toe aan een beperkte groep van mensen. Er is hier geen sprake van een algemeen belang.”

“Wij zouden willen voorstellen dat de tickets van de burgemeester en schepenen worden verloot onder geïnteresseerde inwoners van onze stad. Op deze manier kunnen gewone Kortrijkzanen de dag van hun leven beleven en hun favoriete artiesten vanop de eerste rij bewonderen”, zegt Vermeersch. “Specifiek voor Alcatraz moet er meer aandacht gaan naar de omwonenden. Er moet strikt worden toegezien op de naleving en handhaving van de gemaakte afspraken rond dit unieke festival, in het belang van de buurt én Alcatraz.”

“Bij het begin van een nieuwe legislatuur is het gebruikelijk dat de pas verkozenen de deontologische code goedkeuren. Maar niet in Kortrijk. Sinds januari vraag ik al dat er een duidelijke deontologische code komt in onze stad”, Besluit Vermeersch. “Nadat uit de Gentse Optima-commissie is gebleken dat Stad Kortrijk en Kortrijkse politici veelvuldig voorkomen in het dossier, weten we dat de bestaande deontologische code niet voldoet. Deze moet onder de loep worden genomen en voorstellen tot aanpassing worden uitgewerkt.”

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres:
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80