PERSBERICHT: Helft migranten is na intensieve begeleiding OCMW Kortrijk nog steeds niet aan de slag

Persbericht 2018 - 2024 nr. 29 - maandag 13 januari 2020
Aantal publicaties: HLN: 11/28 - NB: 11/28 - KW: 8/28 - WTV: 2/28

HELFT MIGRANTEN IS NA INTENSIEVE BEGELEIDING OCMW KORTRIJK NOG STEEDS NIET AAN DE SLAG

Wouter Vermeersch, fractieleider Vlaams Belang Kortrijk: “Duur pamperbeleid voor migranten, zonder garantie op duurzame tewerkstelling, moet vervangen worden door een kordaat integratiebeleid.”

Niet-Europese migranten ontvangen van OCMW Kortrijk een ‘intensieve begeleiding’. Erg indrukwekkend zijn de resultaten van deze begeleiding echter niet, zo blijkt uit een antwoord van Schepen Philippe De Coene (sp.a).

't Werkt staat voor intensieve begeleiding naar werk van mensen in Groot-Kortrijk met een migratie-achtergrond (huidige of vorige nationaliteit buiten de Europese Unie). ’t Werkt wordt gerealiseerd door OCMW Kortrijk, met financiële steun van het Europees Sociaal fonds (ESF), en in samenwerking met een aantal partners.

Ondanks de uitgebreide begeleiding die deze migranten krijgen, slaagt een zeer groot aantal van hen er niet in (of wil er niet in slagen) om binnen redelijke termijn een job te vinden. Een traject bij ’t Werkt duurt gemiddeld een jaar met nazorg inbegrepen. Uit metingen van de schepen blijkt immers dat over de periode van januari 2018 tot en met november 2019 bijna de helft (46%) van de migranten niet aan de slag is. In het eerste projectjaar waren de cijfers nog vele malen slechter: meer dan twee derde (68%) van de deelnemers raakte niet aan de bak (vast contract, langdurig contract of aaneensluitende tijdelijke contracten).

Of alle migranten die aan de slag gaan effectief aan de slag blijven, is niet bekend. Hoeveel van hen geregistreerd staan als werkonwillige is ook niet gekend. De schepen meent immers dat de achtergrond van de werkzoekende wél relevant is wanneer het erop aankomt persoonlijke begeleiding aan te bieden, maar niet bij het beoordelen van de werkwilligheid van deze doelgroep.

Volgens Wouter Vermeersch maken deze cijfers andermaal duidelijk dat de bewering dat de huidige migratie een oplossing is voor de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt, een fabeltje is. Wouter Vermeersch: “De krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt blijft toenemen. Onze Kortrijkse ondernemingen smeken om mensen. Toch blijft de werkloosheid bij migranten torenhoog. Kortrijk gaat er nu nog eens bijna 700.000 euro tegenaan gooien. Echter, tegenover deze hoge factuur voor de belastingbetaler staan slechts beperkte resultaten. Wie naar Kortrijk geïmmigreerd is, moet niet gepamperd worden, maar moet op zijn verantwoordelijkheid gewezen worden. Het moet in de eerste plaats de immigrant zelf zijn die initiatieven neemt door onze taal te leren, in te burgeren en een job te zoeken. De belastingbetaler moet daar niet voor opdraaien.”

De factuur van het nieuwe project ’t Werkt 3 die werd goedgekeurd op de gemeenteraad, is erg hoog: 678.185,88 euro. Het astronomische bedrag werd kritiekloos, op Vlaams Belang na, goedgekeurd door álle Kortrijkse politieke partijen. Het project is voor 40 procent gesubsidieerd door ESF en 40 procent door het Vlaams Cofinancieringsfonds. Dit lijkt een vertienvoudiging van het budget ten opzichte van de vorige projecten (n.v.d.r. tenzij het stadsbestuur de vragen van Vlaams Belang natuurlijk niet correct beantwoord heeft; de schepen wou niet op de vragen hierover ingaan tijdens de gemeenteraad). Op schriftelijke vraag (2019_SV_00009) van Vermeersch liet De Coene eerder weten:
Vermeersch (15/03/2019):
“2. Wat is het totale budget van 't Werkt 1 en 't Werk 2 (inclusief subsidies, bijdragen door stad, enzovoort en zo verder)? Wat is de integrale kost voor de belastingbetaler (inclusief personeelskosten van stads- en andere medewerkers)?”
De Coene (24/05/2019):
“’t Werkt 1 werd voor 40% gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fonds met 60% cofinanciering vanuit de stad voor een bedrag van 42.563 euro (trajectbegeleiding en werkingskosten). ’t Werkt 2 wordt voor 80% gesubsidieerd vanuit het ESF met 20% cofinanciering vanuit de stad voor een bedrag van 66.405 euro (trajectbegeleiding en werkingskosten).”

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80