PERSBERICHT: Kortrijk slechtste stad van Vlaanderen inzake privacy

Persbericht 2018-2024 nr. 78 - vrijdag 26 maart 2021

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Veiligheid is een grondrecht, maar privacy en gegevensbescherming zijn dat ook. ANPR-gegevens gebruiken, zoals in Kortrijk, niet om zware criminaliteit te bestrijden, maar wel voor klimaatdoelstellingen en mobiliteitsstudies blijkt wettelijk een brug te ver.”

KORTRIJK SLECHTSTE STAD VAN VLAANDEREN INZAKE PRIVACY

In de documentaire Privacy & ik onderzoekt de VRT in welke mate onze privacy vandaag onder druk staat. Kortrijk maakte donderdag een bijzonder slechte beurt in de eerste aflevering. “Hoog tijd dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een visie en beleid rond de inzet van camera’s en drones in onze stad”, vindt Vlaams Belang.

Fractieleider en Kamerlid Vermeersch (Vlaams Belang): “De reportage legde pijnlijk bloot dat er in Kortrijk eigenlijk geen visie en beleid bestaat over de inzet van die camera’s en drones. Men doet maar wat. Laat staan dat er plaats is voor transparantie en een ernstig debat. Terwijl onze politiezone smeekt om meer mensen en middelen vloeien er miljoenen euro’s naar private beveiligingsfirma’s.”

CONTROLE-ORGAAN MOEST INGRIJPEN
Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) heeft in 2020 een proefproject stilgelegd. Er werd in Kortrijk een project uitgerold rond het niet-politioneel gebruik van de ANPR-data voor klimaatdoelstellingen, mobiliteitsstudies en andere doeleinden. Vermeersch: “Proefproject of niet, voor dat soort gebruik van onze persoonlijke gegevens bestaat vandaag geen enkele wettelijke basis. De Kortrijkse verantwoordelijken wisten dit en hebben toch doorgezet. Ze zijn ernstig over de schreef gegaan.”

BEDROEVENDE ANTWOORDEN
Net als in Mechelen hebben de programmamakers heel wat informatie opgevraagd in Kortrijk. Na vier en een halve maand kregen zij van het stadsbestuur amper anderhalve pagina met informatie over de ANPR-camera’s en geen criminaliteitscijfers. Professor criminologie Jelle Janssens (UGent) vond dat in de reportage bedroevend. En merkte op dat dit in contrast staat met de miljoeneninvesteringen die in Kortrijk werden gedaan in de camerasystemen. Het deed de professor besluiten dat het Kortrijkse stadsbestuur eigenlijk niet wenst te antwoorden. Vermeersch: “De programmamakers hebben ervaren wat wij als gemeente- en politieraadsleden voortdurend moeten vaststellen: vragen over de criminaliteitscijfers en de inzet van camera’s, drones en private firma’s worden niet of half beantwoord. Vaak wordt de gemeente- en politieraad stiefmoederlijk behandeld en met een kluitje in het riet gestuurd. Op de laatste gemeenteraad kon waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) onze uitgebreide vragen over de inzet van drones zelfs niet beantwoorden. Inderdaad, erg bedroevend allemaal.”

WEIGERING VAN QUICKENBORNE
De programmamakers contacteerden ook titelvoerend burgemeester en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voor meer uitleg. Maar nadat eerder gemaakte afspraken werden verplaatst, haakte de minister plots definitief af. De reden die opgegeven werd, is dat Van Quickenborne nu minister van Justitie is en de vragen vooral materie zijn voor de minister van Binnenlandse Zaken. Voor vragen over Kortrijk verwees Van Quickenborne naar waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Die reageerde eerder laconiek op de verzoeken van de programmamakers en weigerde een interview omdat ze, zo zei ze zelf, eigenlijk niet meteen wist wat ze hierover accuraat zou kunnen vertellen. Pas acht maanden na de eerste vraag kregen de programmamakers toch een document toegestuurd met meer uitleg. Sterker nog, een week later wilde de waarnemend burgemeester dan toch een interview geven en de avond voor dat interview kregen de programmamakers een uitgebreider document binnen.
Vermeersch: “Een schertsvertoning. Kortrijk maakte in de reportage, als centrumstad, een slechte beurt. Het klopt overigens niet dat de criminaliteit in Kortrijk is gedaald, zoals de waarnemend burgemeester in de reportage nog probeerde vol te houden. Wie de cijfers van 2020 vergelijkt met die van 2017 en abstratie maakt van de corona-pv’s, ziet nog steeds een stijging van 8 procent sinds het aantreden van het nieuwe bestuur.”

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80