PERSBERICHT: Kortrijkse mondmaskerplicht onwettig

Persbericht 2018 - 2024 nr. 53 - woensdag 29 juli 2020

Wouter Vermeersch: “Dit is opnieuw amateurisme ten top. Van Quickenborne moet nationaal strengere maatregelen bepleiten in plaats van lokaal en eigengereid de sheriff te willen uithangen. Als fractieleider van Open VLD en dus deel uitmakend van de minderheidsregering moet hij zijn werk doen op nationaal vlak. Dáár moet hij de regels bijsturen en kritiek uiten, maar natuurlijk niet lokaal en soloslim afwijken van de regels van zijn eigen ministers. Wij verwachten meer gezond verstand: mondmaskerplicht op drukke plaatsen.”

KORTRIJKSE MONDMASKERPLICHT COMPLEET ONWETTIG

Een algemene mondmaskerplicht voor het hele Kortrijks grondgebied is onwettig volgens Vlaams Belang Kortrijk. De partij vindt dat burgemeester Van Quickenborne zijn boekje volledig te buiten gaat.

FLAGRANTE BEVOEGDHEIDSOVERSCHRIJDING

Vanaf 25 juli moet iedereen in Kortrijk en deelgemeenten een mondmasker dragen. Het burgemeestersbesluit van Van Quickenborne is volgens Vlaams Belang echter in strijd met het ministerieel besluit van 30 juni 2020:
"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:
[...]
9° de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid;”

Wouter Vermeersch: “Deze lokale bevoegdheid kan niet zover gaan, dat de burgemeester een mondmaskerplicht invoert op het volledige grondgebied van onze stad. Elke straat in Kortrijk en deelgemeenten - zelfs buiten de bebouwde kom en in straten waar niet eens huizen staan - kan je dan aanmerken als een ‘winkelstraat’ of als een ‘druk bezochte plaats’. Dat zou de burgemeester als jurist toch moeten weten. Hier is sprake van flagrante bevoegdheidsoverschrijding.”

Het nieuwe ministerieel besluit van 28 juli 2020 gaat zelfs nog een stap verder:
“9° de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;”

Vermeersch: “De zones waar de mondmaskerplicht geldt moeten worden aangeduid met borden, plakkaten of affiches. Ook die regel kan de burgemeester niet omzeilen. Dan zou betekenen dat er moet worden overgegaan tot aanplakking van alle straten en veldwegen van het ganse grondgebied.”

GEZOND VERSTAND

Wouter Vermeersch: “Ik draag mijn mondmasker alleen op drukke plaatsen. Verplichte mondmaskers tijdens veldwandelingen in de deelgemeenten of bij het eenzaam uitlaten van de hond in een stadswijk is pure hysterie. Laten we dat maar gewoon zeggen. Ik heb ook de meningen van experts, waaronder professor Van Ranst, goed genoteerd waarbij een algemene en onvoorwaardelijke mondmaskerplicht zoals in Kortrijk uitgevaardigd werd, als overbodig werd bestempeld."

“Wij rekenen erop dat het gezond verstand opnieuw zegeviert en Van Quickenborne zijn besluit intrekt. Of toch minstens in overeenstemming brengt met de besluiten van zijn eigen ministers en regering”, besluit Vermeersch.

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80