PERSBERICHT - Kortrijkse taxivergunningen: twee maten en gewichten

Persbericht 2018 - 2024 nr. 28 - zaterdag 11 januari 2020
Aantal publicaties: HLN: 11/27 - NB: 11/27 - KW: 8/27 - WTV: 2/27

KORTRIJKSE TAXIVERGUNNINGEN: TWEE MATEN EN GEWICHTEN

Wouter Vermeersch, Fractieleider Vlaams Belang Kortrijk: “Kortrijk is een stad waar criminele taxichauffeurs beter behandeld worden dan kritische gemeenteraadsleden.”

Eind 2019 uitte Vlaams Belang Kortrijk het goede voornemen om in 2020 de Kortrijkse taxivergunningen kritisch onder de loep te nemen. Dat verloopt niet zonder slag of stoot. Enerzijds dreigt de stad Kortrijk opnieuw met juridische stappen tegen een kritisch facebookbericht van de partij over een criminele taxichauffeur die een vergunning kreeg, anderzijds krijgen taxichauffeurs van de stad een herkansing om hun ‘goed gedrag en zeden’ voor te leggen.

Vrijdag ontving Vlaams Belang Kortrijk een bericht opgesteld namens de gemeenteraadsvoorzitter: “We staan er dan ook op dat deze documenten en bijhorende informatie onmiddellijk van deze facebookpagina worden verwijderd.” (sic) Op 4 november 2019 publiceerde Vlaams Belang Kortrijk namelijk het facebookbericht met de niet mis te verstane titel ‘Marokkaanse taxichauffeur krijgt vergunning ondanks zware veroordelingen’. De chauffeur werd meermaals veroordeeld voor drugshandel en handel in bedreigde diersoorten. Het stadsbestuur dreigt nu opnieuw met juridische stappen tegen Vlaams Belang Kortrijk als het facebookbericht niet wordt verwijderd.
Wouter Vermeersch: “Ik zal nu eerst opnieuw juridisch advies inwinnen. Maar ik zal het stadsbestuur, ondanks alle pogingen om ons de mond te snoeren, wel moeten ontgoochelen. Wij zullen blijven spreken waar alle andere partijen zwijgen!”
Vlaams Belang Kortrijk wenst te benadrukken dat het vorige dreigement van het stadsbestuur inzake de afbeelding van ‘Winter in Kortrijk’ zonder gevolg is gebleven. De zogenaamde inbreuk op de auteursrechten werd afgewezen door facebook en het beeld blijft online staan. Wouter Vermeersch: “Wij hebben wel degelijk recht om affiches van de stad de bekritiseren. Het is een eerste overwinning voor de vrije meningsuiting.”

Dinsdag vroeg Vlaams Belang Kortrijk op de gemeenteraadscommissie cijfers en gegevens over de Kortrijkse taxivergunningen. Wouter Vermeersch: “Het is een publiek geheim dat er in Kortrijk heel wat allochtone taxichauffeurs rondrijden die criminele feiten hebben gepleegd, onvoldoende Nederlands kennen en ook de regels aan hun laars lappen. De chauffeurs zijn nochtans verplicht goed gedrag en zeden, talenkennis en beroepsbekwaamheid aan te tonen.” Eind 2019 dienden alle Kortrijkse taxichauffeurs hun uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) toe te sturen aan de dienst Ondernemen van de stad Kortrijk. Op een interne vergadering met de Kortrijkse taxichauffeurs werd gesteld dat wie niet over zo’n uittreksel beschikt, zijn of haar vergunning zou verliezen.

De feiten op een rij:
- Op dinsdag 7 januari 2020 vroeg Vermeersch op de raadscommissie een overzicht van de taxichauffeurs die een uittreksel konden voorleggen. Het overzicht werd niet opgenomen in het verslag van de raadscommissie.
- Op donderdag 9 januari 2020 stuurde de dienst Ondernemen van de stad Kortrijk daarentegen wel een 'whatsapp'-bericht naar alle Kortrijkse taxichauffeurs: “Beste taxi-exploitant, ik heb nog steeds uittreksels tekort!! Ten laatste morgen voormiddag binnenbrengen!! Ik heb een mail verstuurd naar diegene die ze nog moeten binnenbrengen.” (sic)
- Op vrijdag 10 januari 2020 kregen alle gemeenteraadsleden volgend bericht van de stadsadministratie:
“Bewijs van goed gedrag en zeden.
Dit werd opgevraagd in 2019.
Van de 34 exploitanten zijn er op dit moment 3 dossiers met opmerkingen op het bewijs van goed gedrag en zeden.
De opmerkingen in de 3 gevallen geven geen grond de vergunning in te trekken volgens de bepalingen van het decreet.
De vergunningen die werden aangevraagd en toegekend binnen het oude decreet kunnen hun termijn uitdoen (5jaar).”

De gemeenteraad wordt hier voorgelogen, want ook in 2020 werd het bewijs van goed gedrag en zeden opgevraagd. Vlaams Belang Kortrijk merkt ook op dat taxi-chauffeurs die criminele feiten hebben gepleegd een tijdelijke vergunning kregen. Op deze manier probeert het stadsbestuur dus het nieuwe decreet te omzeilen.

Vermeersch: “Het kan natuurlijk niet dat de stadsdiensten pas in gang schieten na een kritische vraag van Vlaams Belang. Er moet orde op zaken worden gesteld in de sector in het belang en voor de veiligheid van alle taxiklanten. Het feit dat het stadsbestuur goed gedrag en zeden pas opvolgt na vragen van Vlaams Belang, is op zich al bijzonder verontrustend.”

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80