PERSBERICHT: Liefst 124 bezwaarschriften tegen straatnaamwijziging

Persbericht 2018-2024 nr. 66 - donderdag 24 december 2020

Wouter Vermeersch: “Wie zoals NVA-schepen Ronse en het stadsbestuur niet horen wil, moet voelen. Bewoners vragen zich terecht af of politici in deze crisistijden eigenlijk niets beters te doen hebben.”

LIEFST 124 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN STRAATNAAMWIJZIGING

BIJLAGE: foto Wouter Vermeersch - Cyriel Verschaevestraat (Marke)

Verantwoordelijk schepen Axel Ronse (N-VA) en het stadsbestuur van Kortrijk (Team Burgemeester - Open VLD, N-VA en sp.a) willen op aangeven van CD&V de naam van de Cyriel Verschaevestraat te Marke en Leopold II-laan te Heule wijzigen. Hiertoe werd een openbaar onderzoek gestart en daarop ontving het college van burgemeester en schepenen minstens 124 reacties. “Een groot succes en het zoveelste bewijs dat dit stadsbestuur niet luistert naar wat leeft bij onze mensen”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Vermeersch vroeg de cijfers op bij het stadsbestuur. Hij ontving aanvankelijk geen cijfers over dit heikele politieke dossier en werd met een kluitje in het riet gestuurd. Pas nadat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) op de hoogte werd gesteld van deze weigering, kreeg Vermeersch uiteindelijk toch volgend antwoord van het stadsbestuur:
“Het openbaar onderzoek liep tot 23 december. Op vandaag (n.v.d.r. 24 december 2020) mocht de behandelende dienst voor wat betreft de Cyriel Verschaevestraat 101 reacties ontvangen en voor wat betreft de Koning Leopold II-laan 23 reacties. Er wordt voorbehoud gemaakt van eventuele reacties die omwille van de vakantieperiode nog niet bij de behandelende dienst zouden terecht gekomen zijn.”

Vlaams Belang Kortrijk heeft de bewoners juridisch ondersteund bij het indienen van een bezwaarschrift. Wouter Vermeersch: “Alle partijen, behalve Vlaams Belang, willen de straten die genoemd zijn naar Koning Leopold II en Cyriel Verschaeve wijzingen. Dit zonder écht overleg met de buurt. Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen beide straatnaamwijzigingen. Uit een petitie in de Cyriel Verschaevestraat te Marke, die werd georganiseerd door een bewoner van die straat, blijkt dat minstens 92 procent van de bewoners (114 op 124 bewoners) vóór het behoud van de straatnaam is. Dat wordt door de vele bezwaarschriften opnieuw bevestigd. Wij van Vlaams Belang hebben daarom de bewoners geholpen om bezwaar in te dienen in het kader van het openbaar onderzoek. In het stadhuis wordt er niet geluisterd naar de bewoners. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk bezwaarschriften werden verstuurd naar het stadhuis. Wie zoals het stadsbestuur niet horen wil, moet voelen!”

In de komende weken wordt de procedure inzake straatnaamwijziging verder doorlopen. Wouter Vermeersch: “Na het afsluiten van het openbaar onderzoek, moeten nu alle bezwaren en opmerkingen worden onderzocht. In voorbereiding van de gemeenteraad, die beslist over de definitieve wijziging van de straatnamen, zal een dossier voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen, dat alle bezwaren en opmerkingen bevat en waarover moet geoordeeld worden of deze ontvankelijk en gegrond zijn. Dit dossier gaat dan opnieuw naar de gemeenteraad, waar Vlaams Belang zich, geruggesteund door de bewoners, met hand en tand zal verzetten tegen deze straatnaamwijzigingen. Wij doen een ultieme oproep naar alle gemeenteraadsleden om het gezond verstand te laten zegevieren en deze omstreden straatnaamwijzigingen niet door te voeren!”

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80