PERSBERICHT: Moskeebetoging op 9 oktober 2021, 14 uur, Sint-Amandsplein

Persbericht 2018-2024 nr. 90 - dinsdag 14 september 2021

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “We willen massaal mobiliseren om de grootste moskee van Vlaanderen te stoppen.”

MOSKEEBETOGING OP 9 OKTOBER 2021, 14 UUR, SINT-AMANDSPLEIN

Bijlage: Omslagfoto betoging - Geen mega-moskee in Kortrijk

Vlaams Belang Kortrijk en buurtbewoners organiseren een betoging tegen de grootste moskee van Vlaanderen in Kortrijk en dit op zaterdag 9 oktober 2021 om 14 uur. Start en eindpunt is, net zoals in 2018, het Sint-Amandsplein te Kortrijk. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het beroepschrift van het buurtcomité ontvankelijk en volledig werd verklaard door de deputatie van West-Vlaanderen.

In maart van dit jaar diende de Kortrijkse moskeegemeenschap ‘Atakwa’ een aanvraag in voor een omgevingsvergunning om het voormalig winkelpand van Bio-Planet en Dreamland om te bouwen tot een moskee. Het openbaar onderzoek naar die vergunning leverde op aanvuren van Vlaams Belang en het buurtcomité ruim 825 bezwaren op. Wouter Vermeersch, fractieleider en Kamerlid voor Vlaams Belang uit Kortrijk: "Maar deze vele honderden bezwaren werden zonder verpinken van tafel geveegd en de vergunning van de moskee werd probleemloos goedgekeurd door het Kortrijkse stadsbestuur van N-VA, Team Burgemeester (Open VLD) en Vooruit. Vlaams Belang ging onmiddellijk in beroep bij de provincie West-Vlaanderen, maar ook het buurtcomité tekende verzet aan. Er werden dus uiteindelijk twee gebundelde beroepschriften ingediend, één namens Vlaams Belang en één namens het buurtcomité. Nadat eerder duidelijk werd dat het beroep van Vlaams Belang werd goedgekeurd, is ondertussen ook bevestigd dat het beroepsschrift van de buurtbewoners volledig en ontvankelijk werd verklaard”.

“Nu ons juridisch verzet op toerental is gekomen, is het ook tijd om politiek een versnelling hoger te schakelen. Vlaams Belang en de buurtbewoners gaan opnieuw betogen en dit op zaterdag 9 oktober om 14 uur. We verzamelen, net zoals in 2018, op het Sint-Amandsplein. We willen massaal mobiliseren om de grootste moskee van Vlaanderen te stoppen. Want dat wordt het met een oppervlakte van ruim 5.000 vierkante meter en een budget van ruim 5 miljoen euro, gefinancierd vanuit radicaal-islamitische hoek. Samen met de buurt willen we een duidelijke vuist maken tegen dit waanzinnige project”, besluit Vermeersch.

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80