PERSBERICHT: VB wil extra gemeenteraad rond zwembadproblemen

Persbericht 2018 - 2024 nr. 19 - dinsdag 6 augustus 2019
Aantal publicaties: HLN: 6/18 - NB: 5/18 - KW: 3/18 - WTV: 0/18

PERSBERICHT: VB WIL EXTRA GEMEENTERAAD ROND ZWEMBADPROBLEMEN

Wouter Vermeersch: “De Kortrijkzanen betalen jaarlijks 1,5 miljoen euro voor het nieuw zwembad op Kortrijk Weide, terwijl steeds meer tieners en ook gezinnen met jonge kinderen afhaken.”

De schrijnende getuigenissen uit het nieuw zwembad Kortrijk Weide van bezorgde ouders stapelen zich op. De verwaarlozing van het open openluchtbad aan de Abdijkaai. Het zwembad aan het Lagaeplein in Heule dat dicht blijft in de zomervakantie, ook tijdens de hittegolf. Parkeerproblemen. Torenhoge inkomprijzen. Vlaams Belang wil dat de problemen in de Kortrijkse zwembaden met hoogdringendheid worden aangepakt.

EXTRA GEMEENTERAAD
“Het stadsbestuur mag niet langer aanmodderen en de problemen laten verzieken tot de zomer voorbij is, daarom willen wij niet wachten tot in september en moet de gemeenteraad zo snel mogelijk samen komen”, zegt Wouter Vermeersch. Conform het huishoudelijk reglement is voorzitter Van Quickenborne verplicht de raad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden. “Ik zal nu een schrijven richten aan de voorzitter van de gemeenteraad en burgemeester Van Quickenborne, maar ook aan alle fractieleiders. Ik reken op de steun van CD&V en Groen. Als CD&V het meent men haar kritiek op het zwembadbeleid, ga ik ervan uit dat ze ons steunen. Ik veronderstel dat ook N-VA een kordate aanpak wil, of blijft het bij stoere woorden?”

Concreet wil Vlaams Belang dat de verloedering en vervuiling in het openluchtbad Abdijkaai en het nieuw zwembad Kortrijk Weide worden aangepakt en gesanctioneerd. De openingsuren van het zwembad Lagaeplein Heule worden aangepast. De signalisatie wordt verduidelijkt zodat parkeerboetes worden vermeden. De inkomtarieven voor eigen inwoners worden herbekeken.

ZWEMOVERLAST
Vlaams Belang ontving drie schrijnende getuigenissen van het nieuw Zwembad Kortrijk Weide:
1. Allochtonen terroriseren nieuw zwembad Kortrijk Weide:
www.facebook.com/woutervermeersc/photos/a.1819838748338085/2352580218397...
2. Allochtoon begluurt kinderen in nieuw zwembad Kortrijk:
www.facebook.com/woutervermeersc/photos/a.1819838748338085/2372811709707...
3. Wantoestanden nieuw zwembad Kortrijk:
www.facebook.com/vlaamsbelangkortrijk/photos/a.1661205937504502/22196763...

Vlaams Belang wil volgende maatregelen tot kordate aanpak:
Lokaal
- Nultolerantie voor strafbare feiten;
- Aanwezigheid van agenten in burger in het zwembad;
- Controles op invalswegen door de poorwegpolitie (aanpak overlast op treinen en in het station) en de snelwegpolitie (overvolle wagens, vaak uit Noord-Frankrijk);
- Controle van risicogroepen ‘jongeren’ met drugshonden.
Federaal
Wettelijke regeling zwembadverbod: een kopie van het systeem om hooligans uit de voetbalstadia te weren; een zwembadverbod dus, analoog met een stadionverbod. Hiertoe worden initiatieven genomen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken waar Vlaams Belang de voorzitter levert.

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres:
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80