PERSBERICHT: Vlaams Belang woedend over inperken rechten gemeenteraad

Persbericht 2018-2024 nr. 68 – zaterdag 9 januari 2021

Wouter Vermeersch: “Tijdens het spel de regels veranderen is nooit een teken van sterkte. Het vermogen tot inhoudelijk debat van dit stadsbestuur is aanzienlijk verzwakt na het vertrek van Van Quickenborne en interne verdeeldheid over thema’s als het Kanaal Bossuit-Kortrijk.”

VLAAMS BELANG WOEDEND OVER INPERKEN RECHTEN GEMEENTERAAD

Vrijdagavond 8 januari laat werden de fractieleiders van de Kortrijkse oppositie op de hoogte gesteld van een grondige herwerking van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Heel wat artikels worden herschreven waardoor de rechten van de gemeenteraadsleden worden ingeperkt. “Een open oorlogsverklaring”, volgens Vlaams Belang Kortrijk.

Wouter Vermeersch: “Wat ons meest tegen de borst stoot, is het voorstel tot afschaffen van de uitgebreide interpellaties. Herinner u dat wij, als Vlaams Belang, meermaals hebben moeten vechten bij de gouverneur om ons spreekrecht af te dwingen. Nu we dat recht eindelijk hebben en ook gebruiken, wil men het huishoudelijk reglement volledig herschrijven en maximaal twee ‘thema-debatten’ per jaar toelaten. Voorheen kon élk gemeenteraadslid een debat starten, nu moet dat uitgaan van minstens een vierde van de raadsleden (n.v.d.r. dus minstens 11 raadsleden). Een regel die geschreven is om het spreek- en initiatiefrecht van het Vlaams Belang met 5 gemeenteraadsleden compleet te blokkeren. Een regelrechte aanval op de lokale democratie.”

Vlaams Belang Kortrijk zal zich binnen en buiten de gemeenteraad verzetten tegen de op til zijnde wijziging. De partij laat momenteel ook uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze ondemocratische wijzigingen nog tegen te houden.

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80