Picknickweide in Sint-Denijs, Brucqstraat, wordt binnenkort uitgebreid

Zwevegem, buitengewoon MOOI is niet zomaar een slogan. De vlag dekt wel degelijk de lading: Zwevegem is een aantrekkelijke gemeente niet alleen om er te wonen maar ook om er te wandelen, te fietsen of er zich te ontspannen.
Zwevegem heeft het voordeel van een uitgestrekt buitengebied met prachtige landschappen en geniet van een gevarieerd horeca-aanbod.
De aantrekkingskracht van dit buitengebied en van de natuur wil het gemeentebestuur als troef gebruiken voor de verder ontwikkeling van haar plattelandstoerisme.
Vorige zomer waren het uitgebreid terrassenbeleid en het aanbod van picknickplaatsen een groot succes. De Zwevegemse horeca genoot ervan.
Het gemeentebestuur wil op dit elan doorgaan want ook in 2021 wordt het vermoedelijk opnieuw vooral: “Jeunste dichte bie de deure”.
Deze verdere ontwikkeling willen wij bovendien op duurzame wijze realiseren.
Het project “Beerbos” is hiervan een mooi voorbeeld: de meest bezochte picknickplaats, zijnde de picknickweide in de omgeving van het Beerbos in Sint-Denijs, wordt op duurzame wijze uitgebreid vanaf volgende lente.
Het project bestaat uit een uitbreiding van de picknickweide met een pluktuin en bebossing, hoofzakelijk met vruchtdragende bomen en vergeten fruitsoorten op laagstam. Dit wordt gecombineerd met een dichte bosrand en sneukelheggen. Het geheel wordt verbonden met een padenstructuur in gras onder sinusbeheer.
Dit project wil klimaatdoelstellingen, natuurontwikkeling, lokale gezonde voeding en ontmoetingsplek combineren op een laagdrempelige manier.
Er wordt ook een educatief luik voorzien, zowel met permanente infoborden maar ook via infomomenten en schoolbezoeken.
Het project is uniek in zijn genre omdat het tegelijk ook een publiek-private samenwerking betreft. De aanpalende eigenaar van de picknickweide werd bereid gevonden zijn perceel van ongeveer 6000 m2 ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur op basis van een langdurige huurovereenkomst voor de realisatie van natuurontwikkeling door en op kosten van de lokale overheid.
In afwachting van bepaalde aanplantingen zal het perceel reeds in het voorjaar ingezaaid worden als bloemenweide.
Na de aanplant van het speelbos in Otegem, de actieve medewerking aan de inrichting van het voedselbos “Adem en eten” vormt het Beerbosproject zodoende een nieuwe uitdaging voor de combinatie tussen natuurontwikkeling en plattelandstoerisme.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Marc Doutreluingne,
burgemeester

Type: Persbericht
Naam: Hilde Leman
Adres: Blokkestraat 29
Stad: 8554 Zwevegem
Telefoon: 0492 13 51 06