't Veerhuis nodigt uit op tentoonstelling "333" in het Damiaancentrum te Kortrijk

TENTOONSTELLING
333 – drie kunstenaars, drie technieken, drie thema's
in het voormalige KARMELIETENKLOOSTER
Dit voorjaar nodigt 't Veerhuis drie kunstenaars uit, met drie thema's en drie technieken, om hun werk in het bijzonder kader van de voormalige Karmelietenklooster en huidig Damiaancentrum tentoon te stellen. In concreto gaat het om Katelijne Callewaert, Stefaan Kerkhof en Freddy Roose zaliger:
• Katelijne Callewaert toont schilderijen en beeldhouwwerk. " In deze fase van mijn leven wil ik mijn innerlijk leven vertolken door middel van expressie in vorm en kleur", verklaart zij. Zij zoekt in het witte doek "het niet ontgonnen beeld" en doorheen haar werk "het onschuldig land"....
• Stefaan Kerkhof stelt zijn pentekeningen ten toon die met aquarel zijn ingekleurd. Zijn focus zijn de begijnhoven en zijn werk kadert in het project "Begijnhoven: eeuwenoud, eigentijds". Daarover kunnen bezoekers ook de geëngageerde interviewvideo bekijken die naar aanleiding van het begijnhovenproject is gemaakt.
• Freddy Roose zaliger (1943-2002) was architect, maar schilderde jarenlang Vlaamse kapelletjes in aquarel, vanuit een zorg om Vlaams religieus erfgoed. Voor de eerste keer wordt nu een ruime selectie van zijn werk geëxposeerd.
Dit is een van de initiatieven van ’t Veerhuis vzw (www.tveerhuis.be). ’t Veerhuis is al 15 jaar actief met als voornaamste activiteiten: ontmoeting in praatcafés en kleinschalige voordrachten, en daarnaast, binnen Emmaüs, wekelijkse meditatie en jaarlijkse Emmaüstocht, een “kleine Camino”.
Iedereen is welkom op de tentoonstelling, die geopend wordt op zaterdagavond 22 februari en tot 21 maart toegankelijk is op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag tussen 14 en 18 uur,. De vernissage vindt plaats op zaterdagavond 22 februari om 19.30 uur (deuren om 19.00 uur). Gastsprekers zijn schepen van cultuur Axel Ronse en pastoor Guido Cooman. Op zondagnamiddag 23 februari wordt een rondleiding gepland voor geïnteresseerden, in aanwezigheid van de kunstenaars of in het geval van Freddy Roose van zijn echtgenote, waarop zij hun eigen werk toelichten...
De tentoonstelling kan eventueel ook op afspraak bezocht worden. Bel 0495 282945 (Kaatje Callewaert). Meer info via info@veerhuis.be.

Foto als bijlage: werk van Kaatje Callewaert..

Type: Persbericht
Naam: Jan Glorieux
Organisatie: 't Veerhuis
Adres: Kapellestraat 53
Stad: 8573 Tiegem
Telefoon: 0479052574