Vermeersch legt verklaring af over facebookbericht

Wouter Vermeersch: “Maandag ben ik een verklaring gaan afleggen bij politiezone RIHO in het onderzoek naar het facebookbericht van 19 augustus 2019. Ik heb helemaal niets te verbergen en ben ervan overtuigd dat ik vrijuit zal gaan in deze zaak. Ik ontken de gerichte en gecoördineerde beschuldigingen van Van Quickenborne aan mijn adres. De getuigen houden voet bij stuk. Ondertussen hebben ons bovendien andere en nieuwe getuigenissen bereikt.
Ik roep Vincent Van Quickenborne nu ook op om persoonlijk (!) mee te werken met politie en justitie. Indien hij dat weigert, is er sprake van een impliciete bekentenis.
Ik kan mij alvast niet van de indruk ontdoen dat politie en justitie worden gebruikt voor politieke doeleinden, maar ook om klokkenluiders en getuigen af te schrikken. Meer dan 600 zware misdrijven per jaar worden zelfs niet onderzocht in West-Vlaanderen, maar dit facebookbericht wordt prioritair behandeld. Zo kan minstens de schijn ontstaan van een klassenjustitie. Onaanvaardbaar in een democratie en rechtstaat. Ik verzoek het parket daarom uitdrukkelijk om Vincent Van Quickenborne persoonlijk te verhoren in deze en andere onderzoeken.”

Type: Persbericht
Naam: Wouter Vermeersch
Stad: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80