Warmer Wonen presenteert regionaal renovatierapport

Op vrijdag 14 juni 2019 zetten de 13 burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen hun handtekening onder het vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030. Daarmee gaven ze het duidelijke signaal dat de regio haar klimaatambities ook in de toekomst solidair en gezamenlijk wil waarmaken. Ook op het vlak van woningrenovatie. Enkele opvallende cijfers uit het renovatierapport 2018.

Dat rapport wordt gepresenteerd door de verschillende partners binnen het project Warmer Wonen, waarin de Zuid-West-Vlaamse ambitie nog altijd dezelfde klinkt: tegen 2050 liefst 100.000 woningen in de regio - of 3000 per jaar - renoveren tot BEN-niveau (Bijna-Energie-Neutraal). En het gaat de goede kant op: via de website www.warmerwonen.be, de toegangspoort naar alle dienstverlening in de regio rond energetisch renoveren, werden in 2018 4484 huishoudens bereikt.

Ook de renovatiebegeleiders van Kortrijk en Leiedal ondervonden die stijgende vraag aan den lijve. De 212 unieke aanmeldingen bij Leiedal in 2018 (waarvan 70% eigenaars-bewoners en 30% huurders of verhuurders) zorgden in november voor een broodnodige en logische aanwerving van een tweede RenovatieCoach.

Samen met het Sociaal Huis en de gemeente Kuurne (en in een unieke samenwerking tussen overheid en privé) werd via het project KB 234 een voorbeeld gesteld aan de regio. Een oude rijwoning uit de Koning Boudewijnstraat werd daarin omgevormd tot een kwalitatieve en energiezuinige gezinswoning met E-peil 28. Dankzij doorgedreven dak-, muur- en vloerisolatie en doordachte technieken kon het totale budget onder de 100.000 euro gehouden worden. Bovendien werd de volledige renovatie in een overzichtelijk eindrapport gegoten. Alle structurele werken en technieken worden toegelicht, en je kan er de kostprijzen en eventuele alternatieve technieken in terugvinden. Het rapport is een handige leidraad voor elke verbouwer die zelf aan de slag wil!

Een ander opvallend cijfer uit het renovatierapport van 2018 is dat van de Vlaamse energielening. In 2018 werd voor een bedrag van net geen 2,5 miljoen euro geleend dankzij de Vlaamse energielening, een stijging tegenover het jaar voordien van net geen 50 procent. Dat is vooral te verklaren door het beëindigen van de 2%-lening voor particulieren eind 2018. De komende jaren zal intensief ingezet worden op het bereiken van kwetsbare doelgroepen via de renteloze lening die wel behouden blijft.

Voor meer cijfermateriaal kan je in het renovatierapport terecht: beoogde winsten, pilootprojecten, MijnEnergiekompas, enzovoort. Een overzicht van het aanbod vanuit de diverse actoren in de regio rond energetisch renoveren, vind je gebundeld terug op de website www.warmerwonen.be.

Type: Persbericht
Naam: Jakob Vermandere
Organisatie: Leiedal
Adres: President Kennedypark 10
Stad: 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 24 16 16