Zuid-Westvlaamse partners blijven inzetten op samenwerking met Vlaanderen in het kader van contact tracing.

Zuid-Westvlaamse partners blijven inzetten op samenwerking met Vlaanderen in het kader van
contact tracing.
In het kader van de strijd tegen het COVID-19 virus werden de afgelopen week de nodige
voorbereidingen getroffen om in Zuid-West-Vlaanderen een aanvullend systeem van
contactopsporing te organiseren.
In overleg met Sciensano en het Agentschap Zorg en Gezondheid werd gekeken hoe de werking op
elkaar kon worden afgestemd (gemeenschappelijk script, gebruik van de database van Sciensano,
gemeenschappelijke opleidingen,…). De regio vindt het belangrijk om elkaar te versterken, zonder
dubbel werk te doen.
In afwachting van verdere afstemming, kreeg de regio voorlopig geen akkoord van Vlaanderen om
als lokaal contactcentrum aan het werk te gaan. We blijven in nauw contact met de Vlaamse
Overheid en het Interfederaal Comité Testing & Tracing Covid 19 en hopen alsnog het akkoord te
krijgen om de Vlaamse contactopsporing lokaal te versterken. We blijven immers overtuigd van de
grote meerwaarde in het bundelen van krachten tussen Brussel en het lokale niveau.
Contact :
Jan Seynhaeve, voorzitter conferentie van Burgemeesters, namens de lokale besturen van
Zuid-West-Vlaanderen, 0478 51 96 99
Philippe De Coene, voorzitter W13, 0477 45 32 32
Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk, 0495 84 69 36

Type: Persbericht
Naam: Kim Van Belleghem
Organisatie: W13
Adres: President Kennedypark 10
Stad: 8500 Kortrijk
Telefoon: 0499779084