vil!a iMagina, een multi sensoriële omgeving. Uniek in Vlaanderen en daarbuiten.

Villa iMagina is een intiatief van 10 geëngageerde leerkrachten die een multi sensoriële omgeving ontwerpen om kinderen, jongeren, volwassenen, senior met of zonder beperking, persoon met dementie, kind of ouder in kansarmoede, multicultureel gezin te verwelkomen.

In 5 verschillende binnenruimtes en een grote bosrijke tuin kunnen onze bezoekers komen ontspannen, genieten, verwonderd zijn van een omgeving die voor hen is gecreëerd.

Villa iMagina is een uniek totaalconcept, waar onderwijs en zorg elkaar vinden, met een

een permanent ‘snoezelhuis’
een expressieve ruimte voor dans- en dramatechnieken
een ruimte voor beeldende vorming
een ruimte voor muzikale beleving en stimulering
een ruimte voor spel- en bewegingservaring
buitenruimtes voor natuurbeleving

Heel concreet bieden we onze doelgroepen

Gebruik van de ruimtes in Villa iMagina
Ontlenen van Villa iMagina Mobiel: zintuigelijke caravans, de Snoezelbus
Ontlenen van Villa iMagina Senses: zintuiglijk materiaal.
Zintuiglijk animeren op locatie: voorzieningen voor personen met een beperking, kinderdagverblijven, basisscholen, woonzorgcentra, buurtwerking …

We beseffen dat dit een hele onderneming is maar het enthousiasme en de ervaring in het organiseren van vele losstaande projecten zijn voor ons een garantie op slagen.

In elk geval openden we de deuren op 19 mei 2018 en willen we nu verder groeien en uitbouwen.

We startten een crowdfunding campagne om de inhoudelijke werking te kunnen realiseren. Concreet zal het ingezamelde geld gebruikt worden om oude caravans zintuiglijk in te richten om op bezoek te kunnen gaan bij zieke kinderen.
De campagne loopt aar zes dagen meer en het is dus alles of niets, als we ons streefdoel niet halen gaat de teller weer naar nul.

https://nl.ulule.com/villa-imagina/

Het zou fantastisch zijn mochten jullie dit regionale project maar uniek in Vlaanderen en daarbuiten (woorden van het kabinet van Welzijn)wat extra aandacht willen geven.

Type: Persbericht
Naam: wim verdonck
Organisatie: vil!a iMagina
Adres: St. Denijsestraat 36
Stad: Kortrijk
Telefoon: 0496 84 82 40