Zwevegemse voetbalclubs investeren in kunstgrasveld

De Zwevegemse voetbalclubs zijn sterk vragende partij om te mogen investeren in een kunstgrasveld, voornamelijk wegens de drukke bezetting van hun voetbalterreinen wegens een succesvolle jeugdwerking en de talrijke trainingen alsook wedstrijden die deze met zich meebrengen.
Anderzijds wordt vastgesteld dat het zogenaamd jaarlijks groot onderhoud, ondanks de beste bedoelingen, steeds opnieuw problemen oplevert, wat ook het geval was in 2017 na aanpassing van de gebruikte methode in overleg met de clubs.
Door de lange droogte na het herinzaaien en de bijzonder natte omstandigheden vanaf november 2017 bevonden vele terreinen zich in slechte, bijna onbruikbare toestand.
Tenslotte is er de vaststelling dat in de brede regio, en o.a. in de naburige stad en gemeenten, de kunstgrasvelden reeds hun intrede hebben gedaan.
Dit is o.a. het geval in Avelgem, Wevelgem, Ledegem, Kortrijk en Menen.
Dit gebeurde telkens tot grote voldoening van de betrokken voetbalverenigingen.

Alhoewel het ook de bedoeling is de 2 andere clubs (Blauwvoet Otegem en F.C. Moen) hierin te helpen komen Sparta Heestert en Zwevegem Sport als eersten aan de beurt voor de aanleg van een kunstgrasveld op hun 1ste terrein.
Beide clubs waren sterk vragende partij om de investeringen nog te kunnen doen vóór de aanvang van de competitie 2018-2019 en drongen aan bij het gemeentebestuur om hierbij financieel geholpen te worden door de toekenning van een investeringstoelage.

Kunstgrasvelden hebben het onmiskenbaar voordeel dat er in alle weersomstandigheden kan gespeeld worden en derhalve dat het voetbalterrein zeer intens kan gebruikt worden, jaar in jaar uit en tenslotte dat het onderhoud beperkt is in vergelijking met de zogenaamde natuurlijke speelvelden. Door een mogelijk intens gebruik van het kunstgrasveld worden andere voetbalvelden minder bezet wat uiteraard gemakkelijker is om een goede onderhoudstoestand te behouden.

De beide clubs legden respectievelijk volgende motivatie voor:

SPARTA HEESTERT

Beschikt over 17 ploegen waarvan 12 jeugdploegen in competitie en 1 ploeg U 6 – training en competitie op 2 velden.
Gevolg: beide terreinen zijn constant bezet voor trainingen en/of competitie.
Op terrein 1 zijn er wekelijks minstens 5 wedstrijden voorzien waardoor de staat van het veld na verloop van tijd niet meer voetbalwaardig is.
Ook de jeugd verwacht dat er op een degelijk terrein kan gespeeld worden en niet op een modderveld.
Sparta – 2de Provinciale – staat blijkbaar bekend als het slechtste veld van de reeks.
Er zijn geen kleine trapvelden voor U6 tot en met U13.
Daarbij komt nog dat er hoe dan ook door of rond het voetbalterrein zou moeten gegraven worden voor de plaatsing van openbare verlichting

ZWEVEGEM SPORT

Beschikt over 4 terreinen voor 27 ploegen (waarvan 26 jeugdploegen) waarvan 255 jeugdspelers /Terreinen in Knokke slechte toestand
Herstructurering nieuw bestuur – nieuwe visie – lokale verbinding 2/3 spelers Zwevegem gebonden
1ste terrein zou intenser kunnen bespeeld worden en de andere terreinen ontlasten.
Bovendien is er het nieuwe elan van de club met een gemeentelijk gebonden visie dat zeker ook ondersteuning verdient.

Het gemeentebestuur is in open overleg gegaan met de verschillende voetbalclubs en het is ook in gemeen akkoord dat Zwevegem Sport en Sparta Heestert als 1ste aan de beurt mogen komen, uiteraard met de bedoeling Blauwvoet Otegem en F.C. Moen in de volgende jaren (2019-2020) eveneens in hun investering te ondersteunen.

De gemeentelijke ondersteuning gebeurt door de toekenning van een investeringstoelage die voor Sparta Heestert 345.000 € bedraagt en voor Zwevegem Sport 375.000 €.
Het is wegens de toekenning van dergelijke subsidiëringstoelage dat er uiteraard tussen de gemeente en de voetbalclubs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend wordt.
Deze vormde het voorwerp van het agendapunt nr. 2 en 3 van de gemeenteraad van 26 februari 2018.
Na uitvoerige vraagstelling door de oppositie (CD & V), werd de schorsing van de zitting gevraagd waarna men zich niettemin kon akkoord verklaren met het initiatief en met de beide samenwerkingsovereenkomsten zodat beide agendapunten met éénparigheid van stemmen goedgekeurd werden.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marc Doutreluingne
Marc Desloovere
Luc Vanassche

Type: Persbericht
Naam: Dienst communicatie
Organisatie: Gemeentebestuur Zwevegem
Adres: Blokkestraat 29
Stad: Zwevegem
Telefoon: 056 76 55 67